Niknia در انجمن به موضوع پاسخ: طراحی و چیدمان پاسخ داد!

3 ماه قبل
سلام،

حق باشماست. خیلی ممنونم از راهنمایی‌ها و دقت شما.

تمام مراحلی که فرمودید انجام شد.

با احترام

Niknia در انجمن به موضوع پاسخ: طراحی و چیدمان پاسخ داد!

3 ماه قبل
سلام،

این اندازه‌ها نادرست است؟ این را دیروز تایپ کرده بودم.

با احترام

Niknia در انجمن به موضوع پاسخ: طراحی و چیدمان پاسخ داد!

3 ماه قبل
سلام،

الان نتوانستم ققنوس را دوباره چک کنم ولی آنچه دیروز فرستادم، اندازه‌ها را بر اساس تصویر ارسالی شما تایپ کرده بودم.

با احترام

Niknia در انجمن به موضوع پاسخ: طراحی و چیدمان پاسخ داد!

3 ماه قبل
سلام،

اندازه‌ها را از نوشته شما کپی کرده بودم.

تا پایان مرحله 8 پیش رفتم ولی نمیتوانم سطری که شما فرمودید را حتی با درج تیک‌ها پیدا کن...

Niknia در انجمن به موضوع پاسخ: طراحی و چیدمان پاسخ داد!

3 ماه قبل
سلام،

من دو تیک تقسیم ناحیه را درج کردم ولی سطری که منظور شماست را پیدا نمی‌کنم. ضمن اینکه با درگ و دراپ هم فکر می‌کنم تصویر را درست...

Niknia در انجمن به موضوع پاسخ: طراحی و چیدمان پاسخ داد!

3 ماه قبل
سلام،

بیشتر از این نتوانستم کاری انجام دهم.

با احترام

Niknia در انجمن به موضوع پاسخ: طراحی و چیدمان پاسخ داد!

3 ماه قبل
سلام،

فکر کنم باز هم درست نشد. لطفا چک بفرمایید.

(5. داخل برگه اول یک تقسیم ناحیه با این اندازه بی‌اندازید.) مطابق این بند تقسیم ناحیه را د...

Niknia در انجمن به موضوع پاسخ: طراحی و چیدمان پاسخ داد!

3 ماه قبل
سلام،

فکر کنم بازهم درست انجام ندادم. تیک گزینه‌هایی که فرمودید بعد از تصویب برداشته می‌شود.

با احترام

Niknia در انجمن به موضوع پاسخ: طراحی و چیدمان پاسخ داد!

3 ماه قبل
سلام

ستون مورداشاره شما را در مرحله 6 نمی‌توانم پیدا کنم.

با احترام

Niknia در انجمن به موضوع پاسخ: طراحی و چیدمان پاسخ داد!

3 ماه قبل
سلام،

لطفا چک بفرمایید. فکر می‌کنم مرحله 6 را درست انجام ندادم. ستونی را که فرمودید را راحت پیدا نمی‌کنم.

با احترام

Niknia یک موضوع جدید در انجمن با عنوان طراحی و چیدمان ایجاد نمود!

3 ماه قبل
سلام، ممنون می‌شوم در این موضوع درباره نحوه چینش و طراحی محاوره‌ها و فرم‌ها راهنمایی بفرمایید. با احترام

Niknia در انجمن به موضوع پاسخ: مرحله 12.نوع ثبت پاسخ داد!

3 ماه قبل
سلام و تشکر

Niknia در انجمن به موضوع پاسخ: مرحله 12.نوع ثبت پاسخ داد!

3 ماه قبل
سلام،

ممنون. انجام شد.

با احترام

Niknia در انجمن به موضوع پاسخ: مرحله 12.نوع ثبت پاسخ داد!

3 ماه قبل
سلام،

انجام شد. ممنون

Niknia در انجمن به موضوع پاسخ: مرحله 12.نوع ثبت پاسخ داد!

3 ماه قبل
سلام،

کاراکتر جداکننده عددی همانطور که در مرحله 2 استفاده کرده بودم وجود داشت.

مراحلی که فرمودید انجام شد.

با احترام و سپاس

Niknia در انجمن به موضوع پاسخ: مرحله 12.نوع ثبت پاسخ داد!

4 ماه قبل
سلام،

ممنون.

در مرحله 4 خطای تکراری بودن گرفتم ولی بله را انتخاب و تصویب کردم و مراحل را ادامه دادم.

با احترام

Niknia در انجمن به موضوع پاسخ: مرحله 11.تصاویر پاسخ داد!

4 ماه قبل
سلام و سپاس

Niknia در انجمن به موضوع پاسخ: مرحله 9. رخداد تعیین محدوده مکانی پاسخ داد!

4 ماه قبل
سلام،

پس درست است.

سپاس و احترام

Niknia در انجمن به موضوع پاسخ: مرحله 9. رخداد تعیین محدوده مکانی پاسخ داد!

4 ماه قبل
سلام،

چهریزه محدوده مکانی را اضافه کردم و در محاوره‌های مرتبط با آثار درج کردم. در خصوص محاوره ویرایش خود محدوده مکانی به P140B اضافه شده بود....

Niknia در انجمن به موضوع پاسخ: مرحله 11.تصاویر پاسخ داد!

4 ماه قبل
سلام و سپاس.

همه مراحل انجام شد.

با احترام