Niknia در انجمن به موضوع پاسخ: مرحله 5. ثبت رخداد و تاریخ ثبت آثار پاسخ داد!

1400/09/13
سلام،

رخداد و تاریخ ثبت آثار جدید در پایگاه درج شد.

با احترام

Niknia در انجمن به موضوع پاسخ: مرحله 4. شماره ثبت پاسخ داد!

1400/09/04
سلام،

شماره ثبت آثار جدید فراخوانی شد.

با احترام

Niknia در انجمن به موضوع پاسخ: مرحله 2. ساخت فایل Xml ، فراخوانی و ورود اطلاعات پاسخ داد!

1400/09/04
سلام،

آثار جدید فراخوانی شد.

با احترام

Niknia در انجمن به موضوع پاسخ: مرحله 2. ساخت فایل Xml ، فراخوانی و ورود اطلاعات پاسخ داد!

1400/09/01
متشکرم از لطف شما.

با احترام

Niknia در انجمن به موضوع پاسخ: مرحله 2. ساخت فایل Xml ، فراخوانی و ورود اطلاعات پاسخ داد!

1400/09/01
سلام،

از آثار قبلی به اندازه‌ای که اطلاعات در دسترسم هست پایگاه کامل شد، آنچه باقی مانده مربوط به مواردی است که اطلاعاتی از آن در دسترس ن...

Niknia در انجمن به موضوع پاسخ: مرحله 2. ساخت فایل Xml ، فراخوانی و ورود اطلاعات پاسخ داد!

1400/09/01
سلام و وقت شما بخیر،

اطلاعات جدید دریافت شده و پایگاه را مطابق آن برای آثار پیشین چک و ویرایش کردم. حدود 1500 اثر دیگر باید به پایگاه اضافه کنم، آی...

Niknia در انجمن به موضوع پاسخ: طراحی و چیدمان پاسخ داد!

1400/04/16
سلام،

حق باشماست. خیلی ممنونم از راهنمایی‌ها و دقت شما.

تمام مراحلی که فرمودید انجام شد.

با احترام

Niknia در انجمن به موضوع پاسخ: طراحی و چیدمان پاسخ داد!

1400/04/16
سلام،

این اندازه‌ها نادرست است؟ این را دیروز تایپ کرده بودم.

با احترام

Niknia در انجمن به موضوع پاسخ: طراحی و چیدمان پاسخ داد!

1400/04/16
سلام،

الان نتوانستم ققنوس را دوباره چک کنم ولی آنچه دیروز فرستادم، اندازه‌ها را بر اساس تصویر ارسالی شما تایپ کرده بودم.

با احترام

Niknia در انجمن به موضوع پاسخ: طراحی و چیدمان پاسخ داد!

1400/04/15
سلام،

اندازه‌ها را از نوشته شما کپی کرده بودم.

تا پایان مرحله 8 پیش رفتم ولی نمیتوانم سطری که شما فرمودید را حتی با درج تیک‌ها پیدا کن...

Niknia در انجمن به موضوع پاسخ: طراحی و چیدمان پاسخ داد!

1400/04/15
سلام،

من دو تیک تقسیم ناحیه را درج کردم ولی سطری که منظور شماست را پیدا نمی‌کنم. ضمن اینکه با درگ و دراپ هم فکر می‌کنم تصویر را درست...

Niknia در انجمن به موضوع پاسخ: طراحی و چیدمان پاسخ داد!

1400/04/15
سلام،

بیشتر از این نتوانستم کاری انجام دهم.

با احترام

Niknia در انجمن به موضوع پاسخ: طراحی و چیدمان پاسخ داد!

1400/04/15
سلام،

فکر کنم باز هم درست نشد. لطفا چک بفرمایید.

(5. داخل برگه اول یک تقسیم ناحیه با این اندازه بی‌اندازید.) مطابق این بند تقسیم ناحیه را د...

Niknia در انجمن به موضوع پاسخ: طراحی و چیدمان پاسخ داد!

1400/04/15
سلام،

فکر کنم بازهم درست انجام ندادم. تیک گزینه‌هایی که فرمودید بعد از تصویب برداشته می‌شود.

با احترام

Niknia در انجمن به موضوع پاسخ: طراحی و چیدمان پاسخ داد!

1400/04/15
سلام

ستون مورداشاره شما را در مرحله 6 نمی‌توانم پیدا کنم.

با احترام

Niknia در انجمن به موضوع پاسخ: طراحی و چیدمان پاسخ داد!

1400/04/15
سلام،

لطفا چک بفرمایید. فکر می‌کنم مرحله 6 را درست انجام ندادم. ستونی را که فرمودید را راحت پیدا نمی‌کنم.

با احترام

Niknia یک موضوع جدید در انجمن با عنوان طراحی و چیدمان ایجاد نمود!

1400/04/14
سلام، ممنون می‌شوم در این موضوع درباره نحوه چینش و طراحی محاوره‌ها و فرم‌ها راهنمایی بفرمایید. با احترام

Niknia در انجمن به موضوع پاسخ: مرحله 12.نوع ثبت پاسخ داد!

1400/04/13
سلام و تشکر

Niknia در انجمن به موضوع پاسخ: مرحله 12.نوع ثبت پاسخ داد!

1400/04/12
سلام،

ممنون. انجام شد.

با احترام

Niknia در انجمن به موضوع پاسخ: مرحله 12.نوع ثبت پاسخ داد!

1400/04/12
سلام،

انجام شد. ممنون