حجتی در انجمن به موضوع پاسخ: مرحله 4. محتوا پاسخ داد!

1399/04/04
سلام،

بله اشاره به P129 درست است. تعریف فراخ و جا افتاده در ذهن "موضوع" است که مشکل ایجاد می‌کند و همه چیز را در خود جا می‌&zwn...

حجتی یک موضوع جدید در انجمن با عنوان نسخه 1.6 هدیه ققنوس ایجاد نمود!

1395/03/05
نسخه 1.6 برای عرضه آماده شد. آخرین نسخه از نرم‎افزار را می‌توانید از صفحه ویژه دریافت نرم‌افزار هدیه ققنوس دریافت کنید.

حجتی یک موضوع جدید در انجمن با عنوان نمونه ایجاد نمود!

1394/11/12
نمونه

حجتی یک موضوع جدید در انجمن با عنوان نسخه 1.4 هدیه ققنوس ایجاد نمود!

1394/10/29
نسخه آزمایشی 1.4 برای عرضه آماده شد. آخرین نسخه از نرم‎افزار را می‌توانید از صفحه ویژه دریافت نرم‌افزار هدیه ققنوس دریافت کنید.

حجتی یک موضوع جدید در انجمن با عنوان نسخه 1.4 هدیه ققنوس (آزمایشی) ایجاد نمود!

1394/10/14
س

حجتی در انجمن به موضوع پاسخ: معرفی مختصر فرم نمایش فهرست آثار پاسخ داد!

1394/09/30
طسطظ

حجتی یک موضوع جدید در انجمن با عنوان نسخه آزمایشی 1.3 ایجاد نمود!

1394/09/26
نسخه آزمایشی 1.3 برای عرضه آماده شد. آخرین نسخه از نرم‎افزار را می‌توانید از صفحه ویژه دریافت نرم‌افزار هدیه ققنوس دریافت کنید.

حجتی یک موضوع جدید در انجمن با عنوان نسخه آزمایشی 0.7 ایجاد نمود!

1394/08/10
نسخه آزمایشی 0.7 آماده عرضه شد

حجتی یک موضوع جدید در انجمن با عنوان آغاز طراحی صفحات معرفی دوره‌های زمانی ایجاد نمود!

1394/08/10
دوره‌های زمانی شاخص از این پس هر یک دارای یک صفحه اختصاصی در هدیه ققنوس خواهند بود. هر یک از این صفحات اطلاعات علاوه بر معرفی اولیه دسترسی شما به مناب...

حجتی در انجمن به موضوع پاسخ: هدیه ققنوس چیست؟ پاسخ داد!

1394/08/09
پاسخی دیگر