Ghasemi در انجمن به موضوع پاسخ: مدیریت و طراحی فرم‌های نمایش پاسخ داد!

4 ماه قبل
سلام

در برگه پیوند، عملیات را نباید "اجرای گزارش" انتخاب کنید زیرا صفحه عمومی یک محدوده نیست یک صفحه نخست است.

عملیات را بر ...

Ghasemi در انجمن به موضوع پاسخ: مدیریت و طراحی فرم‌های نمایش پاسخ داد!

4 ماه قبل
سلام

11- بله صحیح است. میتوانستید اول هم فرم ایجاد کنیدبعد درخت ویرایش را تکمیل کنید. هر دو روش صحیح است.

 

Ghasemi در انجمن به موضوع پاسخ: مدیریت و طراحی فرم‌های نمایش پاسخ داد!

4 ماه قبل
11- در همان سطح E38  محاوره ویرایش را ویرایش کنید.

12- تقسیم ناحیه 20*1 را حذف کنید و یک تقسیم ناحیه دیگر با هر تعداد سطر و ستونی که میخو...

Ghasemi در انجمن به موضوع پاسخ: مدیریت و طراحی فرم‌های نمایش پاسخ داد!

4 ماه قبل
صفحه نخست را یکبار رفرش کنید. برای  چگونگی انجام بازخوانی (رفرش) پایگاه به فایل پیوست مراجعه کنید.

Ghasemi در انجمن به موضوع پاسخ: مدیریت و طراحی فرم‌های نمایش پاسخ داد!

4 ماه قبل
یک فرم ویرایش در سطح مکان موجود بود دومی را فکر میکنم شما ایجاد کرده‌اید میتوانید حذف کنید.

Ghasemi در انجمن به موضوع پاسخ: مدیریت و طراحی فرم‌های نمایش پاسخ داد!

4 ماه قبل
9- برای حذف مطابق فایل پیوست (4) عمل نمایید.

بعد از حذف حالا چهریزه‌های نقشه و عکس را درج کنید مطابق فایل (5) . اول عکس را درج کنید و در ...

Ghasemi در انجمن به موضوع پاسخ: مدیریت و طراحی فرم‌های نمایش پاسخ داد!

4 ماه قبل
سلام

9- اگر میخواهید عکس‌ها و نقشه ها را در دو فیلد جداگانه در محاوره ویرایش مشاهده کنید چهریزه‌ها برای شما ساخته شده است. (شما امکان درج...

Ghasemi در انجمن به موضوع پاسخ: مدیریت و طراحی فرم‌های نمایش پاسخ داد!

4 ماه قبل
سلام

9- برای نمایش نقشه و عکس همانطور که گفتید هم می‌شود با یک facet به نام «نقشه و عکس» آن‌ها را داشته باشیم و هم می‌تو...

Ghasemi در انجمن به موضوع پاسخ: مدیریت و طراحی فرم‌های نمایش پاسخ داد!

4 ماه قبل
سلام

1- Fecet ها نماینده مشخصه‌های سی داک در ققنوس هستند به عبارت دیگر ابزار برنامه هستند برای کار کردن با مشخصه‌ها. شما به چشم مشخصه به ...

Ghasemi در انجمن به موضوع پاسخ: مدیریت و طراحی فرم‌های نمایش پاسخ داد!

4 ماه قبل
سلام

1- همانطور که قبلا ارتباط آثار و تصاویر را برقرار کردید در این مرحله باید ارتباط مکان را با نقشه برقرار کنید در پست‌های قبلی گفته شد که ب...

Ghasemi در انجمن به موضوع پاسخ: مدیریت و طراحی فرم‌های نمایش پاسخ داد!

4 ماه قبل
سلام 

1- برای درج چهریزه در فرم ویرایش قبلا هم گفته شده بود پس از آن ‌که از طریق برگه محاوره ویرایش فرم را انتخاب کردید بر روی فرم و...

Ghasemi در انجمن به موضوع پاسخ: مدیریت و طراحی فرم‌های نمایش پاسخ داد!

4 ماه قبل
سلام

در مرحله بعد باید ارتباط نقشهها را با مکانی که می‌خواهید برقرار کنید. برای برقراری این ارتباط نیاز به یک مشخصه دارید که باید آن...

Ghasemi در انجمن به موضوع پاسخ: مدیریت و طراحی فرم‌های نمایش پاسخ داد!

4 ماه قبل
سلام مجدد

منظور شما را از خطا متوجه نمی‌شوم. خطاها در چه مرحله‌ای اتفاق می‌افتادند؟ چه مدل خطاهای بودند؟ 

 

&nb...

Ghasemi در انجمن به موضوع پاسخ: مدیریت و طراحی فرم‌های نمایش پاسخ داد!

4 ماه قبل
سلام

شما مرحله 2 را انجام نداده بودید در سطح NIkE1 Map محدوده نقشه‌ها را درج نکرده بودید به همین دلیل نقشه و تصاویر تفکیک نمی‌شدند و...

Ghasemi در انجمن به موضوع پاسخ: مدیریت و طراحی فرم‌های نمایش پاسخ داد!

4 ماه قبل
ارسال توسط Niknia در 19 خرداد 1399 20:07

سلام

آیا من قسمت دوم را اشتباه انجام داده بودم؟ چون هنگام درج urlهای نقشه، در فهرست urlهای کل تصاویر را...

Ghasemi در انجمن به موضوع پاسخ: مدیریت و طراحی فرم‌های نمایش پاسخ داد!

4 ماه قبل
سلام 

فهرستی که از نقشه‌ها در صفحه نخست درج کرده‌اید هیچ فرقی با فهرست تصاویر ندارد زیرا محدوده را برای نقشهها تصاویر درج کرده‌...

Ghasemi در انجمن به موضوع پاسخ: مرحله 10. تصویر پاسخ داد!

4 ماه قبل
سلام   

ابتدا نقشه ها را درج کنید پس از آن مشخصه مناسب را برای آن‌ها در نظر میگیریم برای انتخاب مشخصه نیازی...

Ghasemi در انجمن به موضوع پاسخ: مدیریت و طراحی فرم‌های نمایش پاسخ داد!

5 ماه قبل
سلام

فهرست تصاویری که در صفحه نخست پایگاه می‌بینید شامل تمامی تصاویر پایگاه هستند نه فقط تصاویر مرتبط به E22 ها در فهرست هم کاملا واضح است که ...

Ghasemi در انجمن به موضوع پاسخ: مدیریت و طراحی فرم‌های نمایش پاسخ داد!

5 ماه قبل
لطفا یکبار دیگر قطع اتصال کرده و دوباره به پایگاه وصل شوید.

متشکرم.

Ghasemi در انجمن به موضوع پاسخ: مدیریت و طراحی فرم‌های نمایش پاسخ داد!

5 ماه قبل
سلام

یکبار دیگر به پایگاه متصل شوید.