Ghasemi در انجمن به موضوع پاسخ: مرحله 5. ثبت رخداد و تاریخ ثبت آثار پاسخ داد!

1400/09/13
سلام

بسیار عالی.
مرحله بعدی کار را که قرار است انجام دهید در موضوع دیگری بنویسید. 

 

موفق باشید.

Ghasemi در انجمن به موضوع پاسخ: مرحله 2. ساخت فایل Xml ، فراخوانی و ورود اطلاعات پاسخ داد!

1400/09/01
سلام

بک‌آپ گرفته شد. میتوانید آثار جدید را فراخوانی کنید.

موفق باشید.

Ghasemi در انجمن به موضوع پاسخ: مرحله 2. ساخت فایل Xml ، فراخوانی و ورود اطلاعات پاسخ داد!

1400/09/01
سلام 
از مراحل قبل چیزی باقی نمانده اضافه کنید؟ (مکان، زنان، تصاویرو ...)
قبل از فراخوانی اطلاع دهید از پایگاه بک‌آپ بگیرم.
موفق باشید.

Ghasemi در انجمن به موضوع پاسخ: طراحی و چیدمان پاسخ داد!

1400/04/16
سلام 
اندازه تقسیم ناحیه درست است دیروز تغییر دادیم. اندازه ناحیه پانویس را باید تغییر دهید.(مرحله 1)

موفق باشید.  

Ghasemi در انجمن به موضوع پاسخ: طراحی و چیدمان پاسخ داد!

1400/04/16
سلام
اندازه ناحیه پانویس را اشتباه داده‌اید آنرا درست کنید پس از آن باید تمام مراحل را از اول انجام دهید. لطفا  اندازه ها را کپی نکنید...

Ghasemi در انجمن به موضوع پاسخ: طراحی و چیدمان پاسخ داد!

1400/04/15
سلام
ارتفاع سطر و عرض ستون مطابق فایل پیوست باشد.اندازه‌ها را برعکس درج کرده‌اید.

موفق باشید. 

Ghasemi در انجمن به موضوع پاسخ: طراحی و چیدمان پاسخ داد!

1400/04/15
سلام 
کاری که انجام دادید درست است الان دوباره هر دو تیک تقسیم ناحیه را بزنید و اگر میخواهید تصویر در سمت راست باشد تصویر را در Drag&Drop کن...

Ghasemi در انجمن به موضوع پاسخ: طراحی و چیدمان پاسخ داد!

1400/04/15
سلام
تقسیم ناحیه داخل ناحیه لغزش نیست یکبار تصویر را حذف کنید دوباره از ناحیه لغزش و تقسیم ناحیه را بی اندازید.

موفق باشید.

Ghasemi در انجمن به موضوع پاسخ: طراحی و چیدمان پاسخ داد!

1400/04/15
سلام
تقسیم ناحیه را درون ناحیه لغزش قرار نداده‌اید به همین دلیل نمی‌شود.
بعد از تیک زدن و تصویب تقسیم بندی را به شما نشان میدهد و شما تصوی...

Ghasemi در انجمن به موضوع پاسخ: طراحی و چیدمان پاسخ داد!

1400/04/15
سلام 
بعد از اینکه تقسیم ناحیه را اضافه کردید با دابل کلیک بر روی تقسیم ناحیه تو گزینه را همانند فایل پیوست تیک بزنید.

موفق باشید. 

Ghasemi در انجمن به موضوع پاسخ: طراحی و چیدمان پاسخ داد!

1400/04/15
سلام 
مرحله 5 را انجام نداده‌اید. یک تقسیم ناحبه در داخل ناحیه لغزش باید بی‌اندازید.

موفق باشید. 

Ghasemi در انجمن به موضوع پاسخ: طراحی و چیدمان پاسخ داد!

1400/04/15
سلام
در مرحله 3 چگونگی طراحی محاوره‌های فهرستی و شرایط توضیح داده شده است طراحی قسمت پایین فرم فهرستی باقی مانده است که باید به صورت ز...

Ghasemi در انجمن به موضوع پاسخ: مرحله 12.نوع ثبت پاسخ داد!

1400/04/13
سلام
این مرحله به پایان رسید.
اگر مراحل دیگری ار پروژه باقی مانده است در موضوع‌های جداگانه بنویسید تا آن‌ها را انجام دهیم.


...

Ghasemi در انجمن به موضوع پاسخ: مرحله 12.نوع ثبت پاسخ داد!

1400/04/12
سلام
محدوده انواع ثبت را درج کرده‌اید در صفحه نخست قرار دهید و انواع ثبت را در این محدوده درج نمایید.

موفق باشید.

Ghasemi در انجمن به موضوع پاسخ: مرحله 12.نوع ثبت پاسخ داد!

1400/04/09
سلام
دلیل خطا این است که شناسه نوع ثبت از قبل در سیستم بوده است. در ابتدا یا انتهای آن یک کارکتر اضافه می‌کردید. 
مرحله بعد یک محدوده در س...

Ghasemi یک موضوع جدید در انجمن با عنوان مرحله 12.نوع ثبت ایجاد نمود!

1400/04/08
سلام
در این مرحله می‌خواهیم نوع ثبت را برای آثار در نظر بگیریم و نیاز به انجام مراحل زیر است:

1. به تنظیمات و سپس به فهرست موجودیت‌ها بر...

Ghasemi در انجمن به موضوع پاسخ: مرحله 11.تصاویر پاسخ داد!

1400/04/08
سلام 
مرحله بعدی نوع ثبت می‌باشد که در موضوع دیگری به آن می‌پردازیم.

Ghasemi در انجمن به موضوع پاسخ: مرحله 9. رخداد تعیین محدوده مکانی پاسخ داد!

1400/04/08
سلام
متاسفانه متوجه منظورتان نمی‌شوم .
چهریزه اضافه شده در محاوره ویرایش P140B برای درج رخداد  و در زیر آن P141F به عنوان محدوده مکانی اضا...

Ghasemi در انجمن به موضوع پاسخ: مرحله 9. رخداد تعیین محدوده مکانی پاسخ داد!

1400/04/08
سلام
برای آنکه محدوده مکانی را در محاوره‌های فهرستی،مشخصات و شرایط نشان دهید نیاز به یک چهریزه جدید به نام محدوده مکانی دارید برای درج آن بصورت ...

Ghasemi در انجمن به موضوع پاسخ: مرحله 11.تصاویر پاسخ داد!

1400/04/08
سلام
نصاوبر بر روی سرور قرار گرفته اند چون تعداد تصاویر ارسالی کم هستند آن‌ها را به صورت دستی درج می‌کنیم. 
1. دز فرم ویرایش اثر چهری...