انجمن‌های پشتیبانی

آخرين ارسال 13 خرداد 1397 10:25 توسط ramezani
امکان اخذ گزارش آماری از یافته‌های هر جستجو (از امکانات نسخه 3)
0 پاسخ
مولف پيغام ها


کاربر ارشد


کاربر ارشد


--
13 خرداد 1397 10:25

  محاوره شرایط جستجو در نسخه 3.0 تغییراتی داشته است. یکی از این تغییرات به اخذ آمار یافتههای جستجو مربوط می‌شود. آمار یافتهها را پیشتر هم در این محاوره داشتیم اما کارکرد بسیار محدودتری داشت. در نسخه‌های پیشین اخذ آمار یافتهها تنها منجر به باز شدن محاوره‌ای میشد که تعداد یافتهها را بازنمایی میکرد. در نسخه جدید این محاوره محتویات تازه و کارکردهای بسیار مفیدی در خود دارد.

  پس از آنکه شرایط مورد نظر خود را در محاوره جستجو تنظیم کردید و آمار یافته‌ها را از سیستم درخواست کردید با محاورهای مواجه میشوید که پیش از هر چیز تعداد یافتههای جستجوی شما را تحت عنوان "کل یافتهها" بازنمایی میکند. اگر اخذ این دانستنی تنها خواسته شما باشد میتوانید از بقیه محاوره صرف نظر کنید و آنرا ببندید. اما این محاوره به شما امکان میدهد علاوه بر تعداد کل یافتهها تحلیلی دقیقتر از یافتههای جستجوی خود نیز داشته باشید.


  در سمت چپ محاوره درختی ظاهر میشود که میتواند حداکثر تا چهار سطح گسترش یابد. هر سطح از این درخت "تفکیکی آماری" از یافتههای جستجو به شما ارائه میکند. اولین سطح (سطح صفرم) این درخت یک گره بیشتر ندارد و همان است که تعداد کل یافتهها را برای شما بازنمایی کرد. با باز کردن درخت و ملاحظه سطوح بعدی درخت تفکیکهای دقیقتری از آمار ظاهر میشود. این که بر چه اساسی این تفکیک انجام میشود را در سمت راست محاوره و با گزینه سطح اول تعیین میکنید. پیشفرض این انتخاب از محاوره شرایطی که کار را از آن آغاز کردهاید تعیین میشود اما به دلخواه شما قابل تغییر است. برای انتخاب (تقریبا) تمام فیلدهای محاوره شرایط را در اختیار دارید و میتوانید تعیین کنید که عدد کل یافتهها براساس مقادیر کدامیک از فیلدها تفکیک شود. به عنوان مثال فرض کنید که در حال جستجوی آثار هستید و کل یافتههای شما 884 عدد گزارش شده است. برای آنکه بدانید این 884 یافته از چه انواعی هستند لازم است که فیلد نوع اثر را به عنوان عامل تفکیک سطح اول درخت معرفی کنید. با این کار در سطح اول درخت انواع آثار و در کنار هر یک تعدادی از آن 884 اثر که از هر نوع بودهاند ظاهر خواهد شد. مثلا 884 اثر از نوع کاشی، 80 اثر از نوع موزاییک و .... همین رویه را برای تفکیک بیشتر هر یک از این اعداد جدید میتوانید در سطوح بعد تکرار کنید. مثلا فرض کنید بخواهید بدانید که 80 اثر موزاییک یافت شده هر یک به چه دوره زمانی تعلق داشتهاند. به این منظور کافی است برای سطح دوم عامل تفکیک را دوره زمانی آثار قرار دهید. در زیر گروه مربوط به نوع اثر موزاییک و در سطح بعدی درخت دورههای زمانی ظاهر خواهند شد که 80 موزاییک مربوطه به آنها تعلق داشتهاند. مثلا 73 اثر از دوره اسلامی، 9 اثر از دوره عباسی و ... همین تفکیک را میتوانید بر اساس عامل دیگری یک مرحله دیگر نیز ادامه دهید و آمار مورد نظر خود را اخذ نمایید، برای نمونه می‌توان سطح سوم را ماده سازنده تعریف کرد که در شکل بالا مشخص شده است.

  گزینه دیگری در سمت راست محاوره وجود دارد که توسط آن تعیین میکنید آمار هر سطر به چه ترتیبی ظاهر شوند. به طور پیشفرض فراوانی عامل ترتیب است به نحوی که ابتدا آمار بالاتر و سپس آمار پایینتر در هر سطح ظاهر میشوند. اما میتوانید از سیستم بخواهید که ترتیب الفبایی عنوانها را ملاک ظهور یافتهها قرار دهد. این گزینه گاهی برای یافتن یک مورد مشخص از میان یک فهرست بلند مفیدتر ظاهر میشود.

  بسته به ماهیت عاملی که برای تفکیک در هر سطح انتخاب میکنید ممکن است در کنار موارد ظاهر شده متناظر در آن سطح علامت یک * نیز ظاهر شود. با کلیک بر روی این علامت میتوانید آمار دیگری به جز آنچه در کنار آن ظاهر شده است را نیز مشاهده کنید. این آمار، آمار یافتههایی است که با در نظر گرفتن زیرگروههای آن مقدار بدست میآید. مثلا اگر در کنار گزینه متناظر با آثار دارای نوع موزاییک (80 مورد) این علامت وجود داشته باشد با کلیک کردن آن میتوانید ببینید که اگر زیرگروهها یعنی در این مورد انواع فرعی موزاییک را در آمار خود وارد کنید عدد 80 به چه عددی تبدیل میشود. بسته به مقدار مورد نظر و جستجوی مورد نظر، ممکن است موارد فرعی را در نظر داشته باشید یا خیر. در صورتی که علامت * در کنار موردی ظاهر شده باشد، عدد ظاهر شده بدون در نظر گرفتن زیرگروهها محاسبه شده است.

  تقریبا تمام آن‌چه در سطوح مختلف این درخت ظاهر میشود از جنس پیوند و قابل کلیک کردن است. پیوند بودن این آمار نشان آنست که این محاوره علاوه بر بازنمایی آماری یافتههای جستجو کار مهم دیگری نیز انجام میدهد. کار مهم دیگری که گاهی از امر تهیه و بازنمایی آمار هم کاراتر است. آنهم کمک به تنظیم محاوره شرایطی است که مبنای ظاهر شدن آن بوده است. کلیک بر روی هر یک از این پبوندها باعث بسته شدن محاوره آمارها و تنظیم محاوره شرایط بر اساس مورد کلیک شده است. در بسیاری از موارد این قابلیت کمک میکند تا در هنگام استفاده از محاوره شرایط از انتخاب مقدار برای هر یک از ورودیهای جستجو معاف شویم. به عبارت دیگر محاوره آمار، اگر چه عنوانش این امر را منعکس نمیکند، اما ابزاری برای تنظیم ساده محاوره شرایط نیز به شمار میرود. به یاد داشته باشید که وقتی گزینهای از سطوح پایین‌تر محاوره را انتخاب میکنید، سطوح بالاتر نیز خود به خود در محاوره شرایط شما بازتاب داده میشوند تا به آماری که بر روی آن کلیک کرده‌اید برسید (البته مطلب بند قبلی در مورد * را هم در خصوص آمار نظر داشته باشید).

  اگر چه تعداد سطوح اخذ آمار به سه سطح محدود شده است اما این بدان معنا نیست که شما به همین سه سطح از انتخابها محدود هستید. ویژگی مهم محاوره آمار یافتهآنست که آمار کلی خود را با در نظر گرفتن شرایط فعلی محاوره تهیه میکند. این شرایط ممکن است پیشتر توسط اجرای دیگری از همین محاوره (با شرایط اولیه کمتر) حاصل شده باشند. یعنی شما میتوانید با احضار چندباره این محاوره تا هر تعداد سطحی که لازم دارید آمار تفکیکی اخذ کنید. با اجرای اولیه محاوره و استفاده از سه سطح یافتههای خود را تا حدودی محدود میکنید و با کلیک بر روی پیوند آمار محاوره شرایط را تنظیم میکنید. سپس، با حفظ شرایط تنظیم شده و بدون بستن محاوره شرایط، بار دیگر محاوره آمار یافته‎‎ها را احضار میکنید. در این حالت آمار اخذ شده برای زیر مجموعهای ظاهر میشود که در اجرای پیشین محاوره انتخاب کرده بودید. حال میتوانید سه سطح دیگر به پیش بروید و آمار مرحله قبل را باز هم بیشتر تفکیک کنید. در صورت لزوم میتوانید اجرای محاوره یافتهها را هر تعداد بار که نیاز داشتید تکرار کنید، هر چند که معمولا یافتهها با همان سه سطح اول به اندازه کافی تفکیک می‌شوند.

  محاوره آمار یافتهها ابزار مناسبی برای مطالعه آماری نتایج یک جستجو حتی پیش از اجرای آن جستجو است. عموما جستجوهایی که به تعداد یافتههای زیاد منجر میشوند به درستی تنظیم نشدهاند و لذا نتایج مفید و قابل استفادهای هم ندارند. استفاده آگاهانه این محاوره آمار یافتهها و قابلیت تنظیم محاوره شرایط که در بطن آن وجود دارد میتواند به تنظیم جستجوهای مفید در سریعترین زمان ممکن کمک شایستهای بنماید.

  در مستند دیگری، به توضیح کامل کاربرد آمار یافته‌ها در محاوره جستجو پرداخته‌ایم.

  شما مجاز به پاسخ به اين پست نمي باشيد.