انجمن‌های پشتیبانی

صفحه 1 از 1612345 > >>

پاسخ داده نشده

0 replies and 1068 views اضافه شدن پایگاه Unesco Thesaurus به فهرست پایگاه‌های داده نرم‌افزار ققنوس  0  1068 شروع شده 02 تیر 1400 @ 09:28 توسط Ghasemi
In: تازه‌ها
توسط: Ghasemi
02 تیر 1400 @ 09:28
0 1068
In: تازه‌ها
توسط: Ghasemi
02 تیر 1400 @ 09:28
0 replies and 1544 views اسلایدهای ارائه در چهل و نهمین نشست رسمی کارگروه CIDOC-CRM-تجربیات مربوط به ترجمه مدل به زبان فارسی  0  1544 شروع شده 18 اسفند 1399 @ 14:56 توسط Ghasemi
In: تازه‌ها
توسط: Ghasemi
18 اسفند 1399 @ 14:56
0 1544
In: تازه‌ها
توسط: Ghasemi
18 اسفند 1399 @ 14:56
0 replies and 1511 views اسلایدهای نشست مجازی پژوهشگاه میراث فرهنگی-بهمن 1399  0  1511 شروع شده 11 بهمن 1399 @ 16:43 توسط Ghasemi
In: تازه‌ها
توسط: Ghasemi
11 بهمن 1399 @ 16:43
0 1511
In: تازه‌ها
توسط: Ghasemi
11 بهمن 1399 @ 16:43
0 replies and 1648 views اضافه شدن پایگاه آثار ادبی به فهرست پایگاه‌های داده نرم‌افزار ققنوس  0  1648 شروع شده 30 بهمن 1398 @ 13:47 توسط Ghasemi
In: تازه‌ها
توسط: Ghasemi
30 بهمن 1398 @ 13:47
0 1648
In: تازه‌ها
توسط: Ghasemi
30 بهمن 1398 @ 13:47
0 replies and 1701 views اضافه شدن پایگاه آثار تجسمی به فهرست پایگاه‌های داده نرم‌افزار ققنوس  0  1701 شروع شده 13 آبان 1398 @ 09:28 توسط Ghasemi
In: تازه‌ها
توسط: Ghasemi
13 آبان 1398 @ 09:28
0 1701
In: تازه‌ها
توسط: Ghasemi
13 آبان 1398 @ 09:28