انجمن‌های پشتیبانی

صفحه 5 از 16 << < 34567 > >>

پاسخ داده نشده

0 replies and 1215 views اضافه شدن پایگاه "واژه‌نامه مواد دیداری" مربوط به کتابخانه کنگره به فهرست پایگاه‌های داده نرم‌افزار ققنوس  0  1215 شروع شده 17 دی 1396 @ 15:33 توسط ramezani
In: تازه‌ها
توسط: ramezani
17 دی 1396 @ 15:33
0 1215
In: تازه‌ها
توسط: ramezani
17 دی 1396 @ 15:33
0 replies and 1179 views دو پایگاه "مستند نوع نوشتار" و "مستند موضوع نوشتار" به فهرست پایگاه‌های داده نرم‌افزار ققنوس افزوده شد  0  1179 شروع شده 26 آذر 1396 @ 10:43 توسط ramezani
In: تازه‌ها
توسط: ramezani
26 آذر 1396 @ 10:43
0 1179
In: تازه‌ها
توسط: ramezani
26 آذر 1396 @ 10:43
0 replies and 1274 views اضافه شدن دو پایگاه "مستند نوع اثر" و "مستند روش تولید"به فهرست پایگاه‌های داده نرم‌افزار ققنوس  0  1274 شروع شده 02 مهر 1396 @ 14:18 توسط ramezani
In: تازه‌ها
توسط: ramezani
02 مهر 1396 @ 14:18
0 1274
In: تازه‌ها
توسط: ramezani
02 مهر 1396 @ 14:18
0 replies and 2081 views مستندات در ققنوس  0  2081 شروع شده 11 شهریور 1396 @ 10:53 توسط ramezani
In: مقالات و دانستنی‌ها
توسط: ramezani
11 شهریور 1396 @ 10:53
0 2081
In: مقالات و دانستنی‌ها
توسط: ramezani
11 شهریور 1396 @ 10:53
0 replies and 1633 views امکان اخذ گزارش‌های مرتبط با سطر جاری (از امکانات نسخه 2)  0  1633 شروع شده 18 مرداد 1396 @ 12:29 توسط Ghasemi
In: مقالات و دانستنی‌ها
توسط: Ghasemi
18 مرداد 1396 @ 12:29
0 1633
In: مقالات و دانستنی‌ها
توسط: Ghasemi
18 مرداد 1396 @ 12:29