انجمن‌های پشتیبانی

آخرين ارسال 13 خرداد 1397 11:34 توسط Ghasemi
امکان استخراج اطلاعات تکمیلی از وب و بازنمایی در کنار اطلاعات پایگاه داده (از امکانات نسخه 3)
0 پاسخ
مولف پيغام ها


کاربر ارشد


کاربر ارشد


--
13 خرداد 1397 11:34

  اطلاعات تکمیلی ویژگی جدید سیستم ققنوس است. این ویژگی جدید کمک میکند که میان اطلاعات ثبت شده در یک پایگاه داده و دانستیهای موجود در منابع اطلاعاتی عمومی پلی برقرار شود. فرض کنید در پایگاه داده مورد نظر خود جستجویی انجام می‌دهید. یکی از یافتههای جستجو توجه شما را جلب میکند، دانستنیهای آن پایگاه داده در مورد آن یافته را مطالعه میکنید و فراتر از آن میخواهید بدانید که چه اطلاعات دیگری در خصوص یافته مورد نظر شما در دسترس است. ویژگی اطلاعات تکمیلی این است آن اطلاعات را نیز در کنار اطلاعات "عادی" پایگاه داده مورد نظر شما بازتاب میدهد، بدون آنکه به جستجوی دیگری در بیرون سیستم نیاز داشته باشید.

  این ویژگی از سوی دیگر، برای متولیان پایگاه داده نیز بسیار مفید واقع میشود، چرا که میتواند از حجم زیادی از ورود اطلاعات مورد نیاز آنها بکاهد. کاربری را تصور کنید که در حال تهیه پایگاه دادهای از مشاهیر است. با استفاده از امکان اطلاعات تکمیلی او میتواند به جای آنکه فیلدهای اطلاعاتی متعددی برای ثبت اطلاعات در مورد هر یک از مشاهیر در نظر بگیرد، اطلاعات موجود در منابع معتبر را، همانگونه که هستند، به اطلاعات خود "پیوست" کند. توجه دارید که او با این کار چه میزان در انرژی لازم برای تهیه، استخراج و ورود اطلاعات مجدد برای تهیه چنین مستندی صرفهجویی خواهد کرد.

  اطلاعات تکمیلی ظاهر شده بسته به ماهیت سطر مورد گزارش و میزان "دانستنی" ققنوس از آن سطر میتواند متفاوت باشد. دانستنیهای ققنوس مواردی مانند پیوند به مقاله ویکیپدیا، چکیده متن مقاله ویکیپدیا، تصویر، نقشه موقعیت مکانی و امثال آن را شامل میشود. برای مثال به عنوان اطلاعات تکمیلی یک ورودی از مستند مشاهیر میتوانید انتظار داشته باشید که چکیدهای از اطلاعات ویکیپدیا در مورد آن شخص و تصاویر در دسترس او را ملاحظه نمایید. در یک مستند جغرافیایی، نقشههایی از آن مکان نیز ممکن است به این مجموعه اضافه شود.

  دانستنیهای ققنوس ماهیتی متغیر دارد و در طول زمان تکمیل میشود. بنابراین نه تنها در طول زمان برای ورودیهای بیشتری اطلاعات تکمیلی ظاهر خواهد شد بلکه دانستی‌های ققنوس از موارد فعلی هم غنی‌تر میشود. این روند غنیشدن بدون دخالت شما، چه به عنوان جستجو کننده چه به عنوان وارد کننده اطلاعات و متولی یک پایگاه داده، به صورت خودکار انجام میشود. شما در هر جایگاه تنها از اطلاعات جدید بهرهمند خواهید شد.

  لازم به اشاره است که برخورد ققنوس با این دو خانواده از اطلاعات یکسان نیست و نمیتوان در همه موارد، یکی را جایگزین دیگری دانست. این موضوع، نحوه تهیه این "پیوست" برای اطلاعات، منابع مورد استفاده و دیگر اطلاعات تخصصی در این خصوص موضوع بحثی برای کارشناسان است که در این مستند که هدف آن معرفی مختصر این ویژگی است نمیگنجد و در مستند کاربرد اطلاعات تکمیلی در محاوره مشخصات به آن خواهیم پرداخت.

  شما مجاز به پاسخ به اين پست نمي باشيد.