انجمن‌های پشتیبانی

آخرين ارسال 30 خرداد 1397 16:04 توسط Ghasemi
کاربرد آمار یافته‌ها در محاوره جستجو
0 پاسخ
مولف پيغام ها


کاربر ارشد


کاربر ارشد


--
30 خرداد 1397 16:04

  فرض کنید به دنبال آثار کشف شده در ایران می‌گردید، برای این منظور از صفحه اصلی نرم‌افزار هدیه ققنوس برروی لینک جستجوی آثار کلیک نمایید:

   

  در این‌صورت محاوره شرایط به شکل زیر باز می‌شود. برای یافتن آثار خود کافی است در ناحیه محل کشف Iran را به صورتی که در شکل زیر نشان داده شده است وارد نمایید. قبل از تصویب و شروع عملیات جستجو می‌توان یافته‌های موجود را بررسی کرده و در نهایت تغییراتی در تنظیم شرایط ایجاد کرد. برای این منظور برروی لینک آمار یافته‌ها که در شکل مشخص شده است کلیک نمایید.

   

  در واقع استفاده از این گزینه که از نسخه 3 نرم‌افزار ققنوس، کارایی بیشتری پیدا کرده است، این امکان را به کاربر می‌دهد تا قبل از انجام جستجوی اصلی بتواند تحلیل دقیق‌تری از یافته‌های جستجو داشته باشد و در صورت نیاز تغییراتی را در شرایط جستجو اعمال نماید.

   همانطور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید تعداد کل یافته‌ها که در ناحیه سمت چپ صفحه نشان داده شده است برای آثاری که محل کشف آن‌ها ایران است برابر 7698 اثر می‌باشد و خود کل یافته‌ها سطح صفرم این درخت است.

  اگر نشان‌گر ماوس را روی کل یافته‌ها نگه‌دارید شرط موجود برای یافته‌ها نشان داده می‌شود.

  سطوح درخت یافته‌ها را در ناحیه سمت راست این فرم می‌توان مشخص کرد که به طور پیش فرض دارای مقدار می‌باشند.


  در این مثال همانطور که در شکل مشخص است سطح اول درخت، نوع اثر است بنابراین با کلیک برروی نشان مثلثی که باکادر قرمز در شکل قبل مشخص شده است  می‌توان انواع آثار موجود که محل کشف آن‌ها ایران است را به شکل زیر مشاهده کرد.  این انواع آثار مانند ظرف، کاسه، کاشی و .... سطح اول از درخت یافته‌ها هستند.

  در صورتی که نشان‌گر ماوس را روی Vessel نگه‌دارید شروط موردنظر همانند شکل نمایش داده می‌شود:

   

  در این مثال سطح دوم درخت را دوره زمانی قرار می‌دهیم:  لازم به ذکر است که پس از هر بار تغییر در سطوح درخت باید درخت مجدداً بازسازی شود. بنابراین با استفاده از تکمه بازسازی درخت که در شکل زیر مشخص شده است عملیات بازسازی انجام می‌شود.


  بنابراین در صورتی‌که زیر شاخه Vessel را باز کنید سطح دوم درخت یعنی دوره زمانی‌های موجود را مشاهده خواهید کرد.

  برای مثال با انتخاب Islamic به آثاری خواهیم رسید که محل کشف آن‌ها ایران، نوع اثر ظرف و  متعلق به دوران اسلامی هستند.

  نکته قابل توجه : عبارت ]سایر[  به این معنا است که تعدادی از آثار موجود در این سطح درخت دوره زمانی برایشان وارد نشده است . یعنی تعداد 1908 از آثاری که محل کشف آن‌ها ایران است و نوع اثرشان ظرف است ولی دوره زمانی ندارند.


  در این مرحله سطح سوم درخت را ماده سازنده قرار می‌دهیم بنابراین پس از بازسازی درخت میتوان اطلاعات را به شکل زیر مشاهده کرد:

   

  نکته قابل ذکر دیگر علامت * است که در کنار برخی از اطلاعات ظاهر می‌شود. با کلیک بر روی این علامت میتوانید آمار دیگری به جز آنچه در کنار آن ظاهر شده است را نیز مشاهده کنید. این آمار، آمار یافتههایی است که با در نظر گرفتن زیرگروههای آن مقدار بدست میآید.


  با کلیک برروی * در کنار Vessel پیغام زیر را مشاهده خواهید کرد یعنی تعداد یافته های ظرف همراه با زیرگروه‌های موجود (مانند کاسه، بطری و ...)در انواع اثر 6034 اثر می‌باشد.


  مورد آخر در این فرم ترتیب در هر سطح می‌باشد که به ترتیب فراوانی و به ترتیب الفبایی است که در حالت پیش‌فرض به ترتیب فراوانی است که البته با این روش مطالعه و مرور اطلاعات راحت‌تر خواهد بود. ولی در صورت نیاز از روش الفبایی نیز می‌توان استفاده کرد:  تقریباً تمامی آن‌چه در سطوح مختلف این درخت ظاهر میشود از جنس لینک و قابل کلیک کردن است. کاربرد  مهم این لینک بودن این است که اطلاعات به راحتی وارد محاوره شرایطی می‌شود که از ابتدا شروع به کار کرده‌ایم. کلیک بر روی هر یک از این لینک‌ها باعث بسته شدن محاوره آمارها و تنظیم محاوره شرایط بر اساس مورد کلیک می‌شود.

  در صورتی‌که بررویglass  از شکل زیر کلیک نمایید:  تمامی اطلاعات مورد نظر وارد محاوره شرایط خواهد شد:


  در اینصورت جستجو در محدوده مشخصی انجام شده و نتایج بهتری حاصل خواهد شد.

   

  شما مجاز به پاسخ به اين پست نمي باشيد.