انجمن‌های پشتیبانی

صفحه 4 از 6 << < 23456 > >>
موضوعات
پاسخ
بازديدها
آخرين ارسال
0 پاسخ and 729 بازديدها نسخه 2.0 هدیه ققنوس عرضه شد 729 0 توسط ramezani نسخه  2.0 هدیه ققنوس عرضه شد. آخرین نسخه از نرم‎افزار را می‌توانید از صفحه ویژه دریافت نرم‌افزار هدیه ققنوس دریافت کنید.
0 729
18 تیر 1396 15:59
0 پاسخ and 1093 بازديدها دوره‌های تاریخی اضافه شده به هدیه ققنوس (تیر ماه 95) 1093 0 توسط khani دوره‌های زمانی زیر به مجموعه دوره‌های پیشین موجود در سیستم اضافه شدند. صفحه ویژه پیش‌بینی شده برای هر دوره زمانی، منابعی برای مطالعه در مورد آن را به شما معرفی می‌کند. از طریق همین صفحه می‌توانید به طور خاص آثار متعلق به آن دوره را نیز مطالعه نمایید. پیش از تاریخ: موکنایی Mycenaean)) عصر برنز آغازین (Early Bronze Age) عصر برنز آغازین I (Early Bronze Age I) عصر برنز آغازین II (Early Bronze Age II) عصر برنز آغازین III ( Early Bronze Age III) عصر برنز آغازین IV (E...
0 1093
26 تیر 1395 15:40
0 پاسخ and 988 بازديدها نسخه 1.6 هدیه ققنوس 988 0 توسط حجتی نسخه 1.6 عرضه شد. آخرین نسخه از نرم‎افزار را می‌توانید از صفحه ویژه دریافت نرم‌افزار هدیه ققنوس دریافت کنید.
0 988
05 خرداد 1395 09:44
0 پاسخ and 999 بازديدها دوره‌های تاریخی اضافه شده به هدیه ققنوس (فروردین ماه 95) 999 0 توسط khani دوره‌های زمانی زیر به مجموعه دوره‌های پیشین موجود در سیستم اضافه شدند. صفحه ویژه پیش‌بینی شده برای هر دوره زمانی منابعی برای مطالعه در مورد آن را به شما معرفی می‌کند. از طریق همین صفحه می‌توانید به طور خاص آثار متعلق به آن دوره را نیز مطالعه نمایید. دوران‌های تاریخی و فرهنگ تمدن‌های خاورمیانه: بابل متأخر ((Late Babylonian سلسله مقدونی ((Macedonian Dynasty بابل میانه (Middle Babylonian) سلسله بابل نو (کلدانی) (Neo-Babylonian Dynasty)    ...
0 999
05 اردیبهشت 1395 09:58
0 پاسخ and 896 بازديدها دوره‌های تاریخی اضافه شده به هدیه ققنوس (اسفند ماه 94) 896 0 توسط khani دوره‌های زمانی زیر به مجموعه دوره‌های پیشین موجود در سیستم اضافه شدند. صفحه ویژه پیش‌بینی شده برای هر دوره زمانی منابعی برای مطالعه در مورد آن را به شما معرفی می‌کند. از طریق همین صفحه می‌توانید به طور خاص آثار متعلق به آن دوره را نیز مطالعه نمایید. دوران‌های تاریخی و فرهنگ و تمدن‌های خاورمیانه: هلنی پارسی (Persian-Hellenistic) سارمات‌ها (سرمت‌ها) (Sarmatian) ساسانیان (Sasanian) ساسانیان اولیه (Early Sasanian) کوشانیان ساسانی (Kushano-Sasanian) ...
0 896
26 اسفند 1394 15:49
شما مجاز به ايجاد پست جديد نمي باشيد.
صفحه 4 از 6 << < 23456 > >>


فید Rss موجود